Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. MACKIEWICZA, nr 5, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-214, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
adres e-mail: sklep@elektrotermia24.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

...................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

...................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Numer konta bankowego na który zostanie dokonany zwrot środków

...................................................................................................................................................................

- Numer dokumentu zakupu 

...................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl